Criminaliteit is van alle tijden en het beheersen ervan is het maximaal haalbare. Door het treffen van de juiste preventieve maatregelen kan criminaliteit op een effectieve manier worden beheerst.

Criminologische inzichten vormen in dit boek de basis voor een model waarmee criminaliteit op effectieve wijze kan worden beheerst. Kennis over de bestrijding van criminaliteit wordt ontsloten aan de hand van de beïnvloedingsvelden die in het model worden beschreven. Daarmee biedt dit boek een handvat voor de practitioner in de criminaliteitsbestrijding. Zowel beleidsmakers als uitvoerenden kunnen hiervan gebruikmaken.

Effectieve criminaliteitsbeheersing beschrijft de historische ontwikkeling van criminaliteitsbeleid en behandelt de criminologische theorieën die relevant zijn voor het model. De auteurs Gerard Snel en Simone van der Zee gaan in op de verschillende beïnvloedingsmogelijkheden en op de aspecten die de effectiviteit daarvan bepalen.

Een aantal hoofdstukken is gewijd aan bijzondere aspecten van criminaliteitsbeheersing zoals verplaatsing van criminaliteit en crimineel zoekgedrag. Janine Janssen behandelt als gastauteur het thema criminaliteitscijfers.