Risk Solutions Caribbean verricht forensisch onderzoek naar fraude en andere onrechtmatigheden binnen uw organisatie.

Als directie wordt u geconfronteerd met feiten en omstandigheden waardoor u fraude in uw organisatie vermoedt, maak dan gebruik van de forensische dienstverlening van Risk Solutions Caribbean.

De onderzoekers van Risk Solutions Caribbean stellen dan na vaststelling van uw gerechtvaardigd belang, een objectief onderzoek in naar deze feiten en omstandigheden. Hierin zijn voor ons subsidiariteit, proportionaliteit, hoor en wederhoor, leidende begrippen.

In ons netwerk bevinden zich diverse specialisten die wij inzetten indien daartoe een aanleiding is.

De uitkomsten van dit onderzoek, de bevindingen, worden vastgelegd in een heldere rapportage die aan u wordt verstrekt. Vervolgens bepaalt u op welke manier het onrechtmatige gedrag binnen uw organisatie wordt afgehandeld.