Eén van de werkzaamheden van Risk Solutions Caribbean is het verrichten van forensisch onderzoek naar fraude en andere onrechtmatigheden binnen uw organisatie.

Als u als directie geconfronteerd wordt met feiten en omstandigheden waardoor u fraude in uw organisatie vermoedt, dan kunt u gebruik maken van de forensische dienstverlening van Risk Solutions Caribbean.

De onderzoekers van Risk Solutions Caribbean stellen dan na vaststelling van uw gerechtvaardigd belang, een objectief onderzoek in naar deze feiten en omstandigheden. Hierin zijn voor ons subsidiariteit, proportionaliteit, hoor en wederhoor, leidende begrippen.

In ons netwerk bevinden zich diverse specialisten die wij inzetten indien daartoe een aanleiding is.

De uitkomsten van dit onderzoek, de bevindingen, worden vastgelegd in een feitenrapportage. Deze feitenrapportage wordt u dan ter hand gesteld ter beoordeling van u en/of uw advocaat.

Regelmatig krijgen wij de vraag of wij gelieerd zijn aan de overheid en het antwoord daarop is heel eenvoudig: nee. Risk Solutions Caribbean is uw interne recherche bureau. U bepaalt uiteindelijk op welke manier het onrechtmatige gedrag binnen uw organisatie wordt afgehandeld.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.