Stelt u zich eens voor: na – veelal nachtelijke – rekenmomenten komt u er achter dat er iets goed mis is in uw organisatie. U rekent nog een keer en nog eens, maar de uitkomst staat eigenlijk al vast. Er is waarschijnlijk sprake van fraude!

Wie is er verantwoordelijk voor deze fraude? Deze vraag spookt door uw hoofd en U laat in gedachte iedere medewerker voorbij komen. De aardige schoonmaker die wel heel veel aandacht besteed aan uw kantoor. Uw hoofd administratie met een naar uw idee te grote auto. De principiële beveiliger met alle sleutels van uw bedrijfsgebouw. Uw pas gescheiden secretaresse die regelmatig in een nieuwe outfit rondloopt. De ‘hackerachtige’ ICT-er die uw emails kan lezen. U wordt er onrustig van en iedereen in uw organisatie is plotseling verdacht.

Fraude is een verzamelnaam voor vele vormen van ontoelaatbaar gedrag. Denk aan diefstal, verduistering, oplichting, maar ook het niet nakomen van een overeenkomst of het verfraaien van omzetcijfers ter verhoging van een jaarlijkse bonus. Redenen om fraude te plegen zijn divers. Uit onderzoek blijkt dat het bijna altijd op kleine schaal begint en niet vanzelf stopt. Natuurlijk zijn het hebben van te weinig geld en een te grote schuld veel voorkomende redenen om te frauderen. Maar pas wel op, niet iedereen met weinig geld of schulden fraudeert!

Andere redenen zijn: het ontbreken van regelmatige controle en een slecht voorbeeld door het management. Tevens kan worden gedacht aan ordinaire hebberigheid, vinden dat je er recht op hebt, denken dat iedereen het doet en het nemen van wraak. Schep duidelijkheid over waar de grens van het toelaatbare ligt en geef zelf het goede voorbeeld. Besteed oprechte aandacht aan uw medewerkers. Weet wat er bij hen leeft en biedt hulp wanneer het mis dreigt te gaan. Bied vertrouwen, maar durf ook te controleren!

Wordt u geconfronteerd met een vermoeden van fraude of wilt u werk maken van het beperken van het frauderisico binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende en discrete afspraak.