Journalisten, advocaten, auditors, accountants, onderzoekers, HRM-adviseurs, toezichthouders, mediators zomaar een aantal beroepsgroepen die professioneel te maken hebben met hoor en wederhoor. Er worden bevindingen gedaan en vervolgens dienen deze bevindingen te worden getoetst ter voorkoming van een onjuist oordeel.

Het goed uitvoeren van hoor en wederhoor is een echte vaardigheid en is ook zeker te leren, je hoeft daar echt geen jarenlange verhoor ervaring voor te hebben bij een opsporingsdienst. Vanuit de training Effectief Bevragen reiken wij je graag de vaardigheden aan die horen bij het uitvoeren van hoor en wederhoor.

Wij werken met een model dat zijn meerwaarde in de praktijk heeft bewezen en wij laten je graag kennismaken met dit model. Door dit model te gebruiken doorloop je alle stappen die noodzakelijk zijn gedurende de voorbereiding, uitvoering en afronding van het gesprek.

Afhankelijk van de beschikbare tijd die voor de training Effectief Bevragen wordt gereserveerd besteden wij onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Sociale media als een bron van informatie;
  • De persoonlijkheid van je gesprekspartner, maar ook die jou;
  • Planning en beschikbaarheid;
  • Weerstand bij de gesprekspartner;
  • Luisteren en doorvragen;
  • De zeven W’s;
  • Detectie van misleiding;
  • Juridische grenzen;
  • Gesprekstactiek;
  • Verslaglegging.

Daarnaast oefenen wij veelvuldig met elkaar diverse gesprekssituaties aan de hand van relevante casuïstiek.
De training Effectief Bevragen wordt door ons ook de verhoortraining voor niet opsporingsambtenaren genoemd of in een meer internationale setting: Human Intelligence.

De trainingen Effectief Bevragen kan in ons trainingscentrum op Curaçao worden verzorgd, maar ook in een geschikte trainingsruimte van uw organisatie. De training Effectief Bevragen is bij voorkeur een in-company training, maar regelmatig bieden wij ook een variant aan op basis van een open inschrijving.