Home

Dienstverlening Risk Solutions Caribbean BV

Audit

Zijn de processen in uw organisatie nog up-to-date? Zijn uw compliance inspanningen nog effectief? Komen businesspartners hun contractuele afspraken na?

Laat RSC onafhankelijk onderzoek doen naar de uitvoering van deze processen door uw medewerkers of businesspartners. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en ervaar wat RSC voor uw organisatie kan betekenen.

Achtergrond onderzoek

Een nieuwe cliënt, een aantrekkelijke businesspartner of een interessante sollicitant? Weet met wie u zaken gaat doen en laat een achtergrond onderzoek uitvoeren.

Of het nu gaat om know your customer, due diligence of pre-employment. RSC is graag uw partner voor het uitvoeren van dergelijke achtergrond onderzoeken. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en ervaar wat RSC voor uw organisatie kan betekenen.

Criminologie

Een verhelderend beeld op de verschijningsvormen van criminaliteit of fraude nodig voor het maken van beleidsregels of het nemen van preventiemaatregelen?

Zonder inzicht en achtergrondinformatie kan er nimmer sprake zijn van een degelijk fundament onder uw beleidsregels of preventiemaatregelen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en ervaar wat RSC voor uw organisatie kan betekenen.

Compliance

Werkt uw organisatie in overeenstemming met de geldende regels op het gebied van eerlijke concurrentie (mededinging) en bescherming persoonsgegevens?

Laat RSC onafhankelijk onderzoek doen naar de stand van zaken in uw organisatie ter voorkoming van juridische dwangmiddelen en hoge boetes. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en ervaar wat RSC voor uw organisatie kan betekenen.

Forensisch onderzoek

Geconfronteerd met fraude of onregelmatigheden in uw organisatie? Laat RSC onafhankelijk en discreet onderzoek verrichten naar de relevante feiten en omstandigheden.

Na vaststelling van het gerechtvaardigd belang, voeren wij het feitenonderzoeken voor u uit. Subsidiariteit, proportionaliteit en wederhoor zijn voor RSC leidende begrippen. Onze rapportages zijn overzichtelijk ingedeeld en helder geformuleerd. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en ervaar wat RSC voor uw organisatie kan betekenen.

Training

Heeft u als auditor, onderzoeker, compliance consultant, HRM consultant, advocaat, mediator, toezichthouder of security professional behoefte aan training in ons vakgebied?

RSC verzorgt maatwerk trainingen in ons vakgebied op basis van uw trainingsbehoefte. Wij doen dat bij u op locatie of in onze eigen trainingsruimte. Informeer naar de mogelijkheden en neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en ervaar wat RSC voor uw organisatie kan betekenen.

Aruba 
Bonaire
Curaçao
Sint Maarten
Saba
Sint Eustatius

Contactgegevens Risk Solutions Caribbean BV

Telefoon: +5999 6950119 (Ruud Hamers) | Telefoon: +5999 6770730 (Simone van der Zee)

E-mail: info@rs-caribbean.com | Dr. M.J. Hugenholtzweg 25, Willemstad

Kamer van Koophandel Curaçao: 139080 | CRIB-nummer: 102425954